Hoe
duurzaam
is Woerden?

Welke ondernemer heeft het duurzaamste bedrijf in Woerden?

Over de Duurzaamheidsprijs

Veel Woerdense ondernemingen zijn actief aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, vragen van hun leveranciers om duurzaam te werken of investeren in het terugnemen of recyclen van hun producten. Of zij dat doen vanwege welbegrepen eigenbelang of uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor de maatschappij, dat is niet zo van belang. Vaak genoeg gaat dat ook samen. Wat wel van belang is, is dat zij dat vaak ongemerkt doen, zonder dat Woerdense inwoners of andere bedrijven daar weet van hebben. En dat is jammer, want deze bedrijven kunnen een voorbeeld zijn voor anderen en kunnen laten zien aan inwoners dat het bedrijfsleven ook echt haar steentje bijdraagt aan een duurzame wereld. En zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. D66 Woerden heeft daarom in 2014 het initiatief genomen voor een tweejaarlijkse Duurzaamheidsprijs, speciaal voor bedrijven (en andere organisaties) die zich inspannen voor een beter leefklimaat.

Wie komt in aanmerking voor de Duurzaamheidsprijs?

Om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidsprijs 2019 moet je als organisatie of bedrijf gevestigd zijn in de gemeente Woerden en laten zien flink meters te willen maken op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, afvalscheiding en materiaalgebruik, maar ook bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van de complete keten van ontwikkeling, productie, gebruik en hergebruik of recyclage (cradle-to-cradle). Kortom: je laat dat zien dat je ‘groen werken’ serieus neemt – en daarom is de prijs ook een groen hart. Overigens ligt daar ook het verschil met het Woerdens Compliment, de prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die zich meer richt op bedrijven die zich extra inzetten op sociaal gebied naast hun primaire werk. Die prijs is eveneens een initiatief van D66.

Wat als je al eens hebt gewonnen? Dan kun je nog steeds de prijs winnen. Wel is het dan van belang dat je laat zien dat je de plannen die je had ook echt hebt gerealiseerd, dat je wat extra’s hebt gedaan en dat je weer verdergaande ambities hebt.

De Jury

De jury van de Duurzaamheidsprijs 2019 bestaat uit de volgende mensen:
Paul Burgers

Paul Burgers is oprichter van Co2Operate, een onderneming die bedrijven helpt om de status van C02-neutrale onderneming te bereiken. Daarvoor is Paul Burgers veelvuldig in Indonesië te vinden, waar hij een groot herbebossingsproject heeft opgezet op West-Sumatra: het Gula Gula Food Forest Program. Met het Gula Gula Food Forest Program wordt niet alleen bijgedragen aan het herbebossen van verloren gegaan regenwoud, maar wordt ook aan werkgelegenheid, onderwijs en voedselvoorziening bijgedragen.

Maria van der Heijden

Maria van der Heijden is Directeur van MVO Nederland, het platform waarin 2.500 Nederlandse ondernemingen samenwerken om de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. MVO Nederland is daarmee het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Voordat Maria van der Heijden in 2016 bij MVO Nederland startte, vervulde zij managementfuncties bij Flora Holland en Rabobank, en was zij mede-oprichtster van Women on Wings, de organisatie die als doel heeft om 1 miljoen banen te creëren op het platteland in India.

Saskia van Altena

Saskia van Altena is in het dagelijks leven management assistent bij Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden. Zij combineert dat met het fractievoorzitterschap van D66 Woerden. D66 Woerden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het verstevigen van de duurzaamheidsambities in de gemeente. De Woerdense Duurzaamheidsprijs is daar een voorbeeld van. Onder leiding van Saskia van Altena werd in het coalitieakkoord van 2018 bovendien een verdubbeling van het budget voor het duurzaamheidsbeleid opgenomen.

Uitreiking 20 februari

De bekendmaking van wie de Duurzaamheidsprijs 2019 wint, vindt plaats op 20 februari 2019 vanaf 20:00 uur. De genomineerden, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om die avond bij te wonen.  Rabobank Rijn & Veenstromen ondersteunt de Duurzaamheidsprijs 2019 door alle belangstellenden welkom te heten op hun kantoorlocatie aan de Middellandse Zee.

Datum: 20 februari 2019, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Locatie: Middellandse Zee 15 (34446 CG) Woerden